HEJTfakt #21

Respektuj moji autoritu!

Emoce na pranýři.

Cartman

Rasismus se rodí z nedostatku informací. Nevědomost je rozumová část a dá se léčit studiem. Rasismus a xenofobie se ale rodí i z emocí. Nenávist, strach a agrese se dají léčit mnohem hůř.

Emoce jsou brýle, který slouží k tomu, abychom viděli svět přesně tak, jak chceme. Nebo jako špunty do uší, díky kterým slyšíme jen to, co se nám hodí. A informace, který náš pohled na svět zpochybňují, nevnímáme. Emoce používáme abychom ospravedlnili, proč někoho nenávidíme nebo se ho bojíme.

Proč to tak je? Psychologie nabízí několik možných vysvětlení:

 1. Nízké sebevědomí

  Předsudky a diskriminace druhých slouží ke zvyšování vlastního sebevědomí, zvláště v situacích, kdy je naše sebevědomí ohroženo.

 2. Potřeba vymezit se

  Každý chceme patřit ke skupině, která je silná nebo důležitá nebo ještě líp má pravdu. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je povýšit ji nad jiné skupiny. Dobrý je omlouvat členy vlastní skupiny a zdůrazňovat negativní vlastnosti členů jiných skupin.

 3. Zbavení se nejistoty

  Svět je chaotický a nepřehledný. Mění se moc rychle a je plný nejistot. V takovým světě je potřeba mít jistotu a řád. Ti, kdo to takto vnímají, se budou častěji uchylovat ke stereotypům a násilnému chování při setkání s odlišností. Umožňuje to budovat černobílý svět, ve kterým se cítí jistě.

 4. Přežití

  Někteří psychologové spojují rasismus a předsudky se základními pudy, který kdysi umožňovaly lidem přežít v boji o zdroje. V moderním světě je ale jednání na základě pudů kontraproduktivní.

 5. Nadvláda

  Výzkumy ukazují, že lidi, kteří mají vysokou potřebu autority a nadvlády nad druhými, mají taky větší tendenci být stereotypní a rasističtí vůči skupinám, které vnímají jako slabší.

Rasizmus

Znáte někoho s takovými problémy? Pošlete mu hejtfakt #16 - jak se zbavit stresu.

Pro chytré hlavičky aneb další kvalitní informace a zábava: