HEJTfakt #01

RUN FORREST! RUN!

Forrest Gump - nejznámější uprchlík na světě!

Forrest Gump
© 1994 Paramount Pictures

Každý se s těžkou životní situací vyrovná jinak. Forrest Gump na radu své životní přítelkyně vzal vždycky nohy na ramena. Utekl. Uprchl. Zdejchnul se. Útěk mu na rozdíl od většiny ostatních uprchlíků nepřinesl ponížení ani posměch. Díky zdravýmu úsudku a rychlým nohám získal i přes svoji pokročilou demenci univerzitní vzdělání, bohatství a slávu. Ve Vietnamu si dokonce doběhl pro medaili cti.

Byl Forrest Gump opravdu uprchlík?

Forrest Gump často prchal před smrtí. Pamatujete na pronásledování malého Forresta partou agresivních vidláků nebo úprk vietnamskou džunglí? Utíkat opravdu uměl, ale uprchlíkem nebyl.

Proč?

Snaha o přijetí zodpovědnosti za ochranu lidí, kteří prchají před smrtí a pronásledováním ze svého domova, se datuje do 30. let 20. století. Následovala drsná zkušenost s genocidou evropských Židů (a dalších národů), vytvořila jasnou shodu o pomoci ohroženým lidem, která byla přijata jako Ženevská konvence.

Ženevská konvence definuje uprchlíky jako lidi, kteří jsou nuceni opustit svůj domov z důvodu války nebo pronásledování kvůli rase, národnosti, náboženství nebo politickým názorům. V současnosti ale migrace už neprobíhá jen z těchto důvodů. Lidi berou nohy na ramena i z důvodů extrémní chudoby, ničení životního prostředí, korupce, politického chaosu, porušování lidských práv. Tito noví uprchlíci nám v tom dělají pořádný bordel. Takže i Forrest Gump by to dnes nedotáh ani na běžence.

Pár čísel:

  • odhaduje se, že na světě je 60 milionů lidí, kteří byli násilím donuceni opustit své domovy
  • ⅘ z nich zůstávají v rozvojových zemích
  • každý čtvrtý uprchlík pochází ze Sýrie
  • země, které hostí největší počet uprchlíků na světě, jsou: Pákistán, Irán, Libanon, Jordánsko, Turecko, Keňa, Čad, Etiopie, Čína a USA.

Pro chytré hlavičky aneb Další kvalitní informace

Počet uprchlíků
RUN FORREST! RUN!